Selecció de personal

Duem a terme un estudi previ de les caracterísiques del lloc de treball, definim el perfil de la candidatura i fem la recerca de la persona que més s’ajusta a aquest perfil.

Plans d’acollida i manuals de benvinguda

Avaluacions individuals Coneixeu algú que us agradaria incorporar a la vostra organització?. Nosaltres analitzem el lloc de treball, estudiem les característiques del candidat/a i us informem del grau d’ajust.

Promocions internes Les promocions internes són un mecanisme de motivació per les persones que treballen dins d’una organització. Com si es tractés d’una avaluació individual analitzem els requisits del lloc de treball, així com les característiques de la persona que voleu promocionar per veure el seu grau d’ajust i la formació complementària que pot necessitar per garantir el complet desenvolupament a la nova vacant

Plans de carrera Basant-nos en les característiques de l’organització i en el potencial de la persona avaluem la projecció que podria tenir a l’empresa i, si s’escau, dissenyem un pla de formació personal per a ella amb l’objectiu de preparar-la per a ocupar llocs de treball de més responsabilitat.

Tècniques que utilitzem: proves psicotècniques, entrevista en profunditat, dinàmiques de grup, assessment center, anàlisi grafològics.