Gestió del temps

DATA INICI 24 d’octubre de 2022
HORARI de 15:30 a 19:30
DURADA 8 hores

OBJECTIUS
Tenint en compte que el temps és un recurs imprescindible per a qualsevol activitat i que la seva mala gestió, a part de tenir conseqüències negatives en l’àmbit professional també té repercussions importants en l’entorn personal, familiar i social…, aquesta formació pretén oferir als participants elements de reflexió així com donar-los consells, eines i tècniques per tal d’administrar-lo de manera més eficaç, optimitzant el rendiment i assolint millors resultats amb menys esforç amb la finalitat de sentir-se millor.

PROGRAMA

  • El temps com a recurs. Característiques del temps. Els hàbits que ens porten a perdre
  • el temps.
  • Actuar en funció dels objectius. Característiques dels objectius. Com fixar les
  • prioritats.
  • Els “lladres del temps”. Consells per al seu control.
  • L’estrès; mesures per a reduir la tensió.
  • Saber dir “NO”
  • La delegació

METODOLOGIA
Eminentment pràctica. Els conceptes transmesos seran aplicats de manera immediata pels alumnes en activitats concretes. Es pretén que, mitjançant les experiències viscudes en el mateix, els participants facin una autoavaluació que els permeti conèixer-se millor per tal d’utilitzar els seus propis recursos amb més eficàcia. Per tant, es combinaran els aspectes teòrics amb exercicis, vídeos, casos pràctics, qüestionaris i discussions en grup.

FORMADORA
Lourdes Teixidor
Llicenciada en Psicologia (especialitat Organitzacions i Treball, (Universitat de Barcelona). Direcció de Recursos Humans I i II (IDE). Diplomada en gestió del Capital Intel·lectual (ESADE). Diplomada en grafologia (S.F.D.G., París). Facilitadora Certificada en Bridge i Sikkhona (excel·lència grupal). Acreditada por Belbin en els Rols d’Equip. Six Hats, and Lateral Thinking (The Bono Thinking System). Formada en Coaching Sistèmic (DS Humano) i certificada en Coaching Relacional, (Institut Relacional). Directora de “Psicotècnia, Assessorament en persones i talent”. Directora del Màster “Estratègies de Recursos Humans i Habilitats Directives” del 1997 al 2007 (Universitat de Girona). Professora associada del departament de Psicologia d’aquesta Universitat. Col·laboradora acadèmica del Departament de Direcció de Persones i Organització d’ESADE. Consultora en Recursos Humans i coach de directius i professionals.


https://es.linkedin.com/in/lourdesteixidor

PREUS
PREU CURS: 280
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 210
SOCIS COL·LECTIUS: 240
Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930, indicant el nom de l’alumne.
*La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
**Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de

Formació
Continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional.
La bonificació és de 9/13 €/hora.
DURADA, CALENDARI i LLOC
DURADA : 8 HORES
Dies: 24 i 26 d’octubre de 2022
Hora: de 15:30 a 19:30
Lloc: FOEG
Bonastruc de Porta 15 – 17001 Girona