Curs d’Especialització en Habilitats Directives per a Comandaments Intermedis – 19a Edició

Adreçat a totes aquelles persones que tinguin persones i equips al seu càrrec

Codi: 224341
Tipologia: 
Curs d’especialització
Idioma: 
Català/Castellà
Data d’inici:
 02/11/2022
Data darrera sessió presencial: 
16/11/2022
Data de finalització: 
16/11/2022
Durada:
 20 hores – 2 ECTS
Lloc de realització: 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Horari: 
Dimecres i divendres de 17 a 21 h
Places: 
16

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-especialitzacio-habilitats-directives-comandaments-intermedis.html