PSICOTECNIA, SL
Carrer Porvenir 12, 1r 1a
17005 Girona
B17431248
psicotecnia@psicotecnia.net

INFORMACIÓ LEGAL

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d’operar a través del mateix. A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre PSICOTÈCNIA i els nostres serveis, relacionats amb els recursos humans. També oferim la possibilitat d'apuntar-se a les ofertes de treball que apareixen a la web. Les presents condicions d'ús es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i queden sotmesos a ella, tant els usuaris nacionals com els estrangers. Per a qualsevol consulta o proposta, pot contactar amb nosaltres al següent mail: psicotecnia@psicotecnia.net, o al telèfon: 972214323.

CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no requereix subscripció o registre previs. No obstant això, la utilització de determinats serveis (ofertes de treball i enviament de currículums) requereix la prèvia subscripció i complimentació de formularis.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS PSICOTÈCNIA

els comunica que, amb la finalitat d'informar dels nostres serveis; oferir llocs de treball; rebre currículums vitae; rebre comandes de clients; oferir cursos, i remetre informació comercial, en aquesta web es sol•liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament i incorporació als nostres fitxers. Tanmateix, l’ informem que totes les dades són tractades segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals. PSICOTÈCNIA com a responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través de formularis que conté aquesta pàgina web, o bé mitjançant correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació. Les dades que sol•licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim. Abans d'enviar els nostres formularis haurà d'acceptar la nostra política de privacitat respecte als mateixos. En cas contrari el formulari quedarà sense efecte i no el rebrem. PSICOTÈCNIA es reserva el dret a decidir l’incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers. En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers per tal de consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i cancel•lar-les si no desitja seguir incorporat als mateixos. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir, en els termes establerts legalment, dirigint-se a PSICOTÈCNIA, S.L, -Responsable Protecció Dades – Carrer Porvenir 12 1r1a. 17005 de Girona o a psicotecnia@psicotecnia.net PSICOTÈCNIA, l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l'usuari ens ho autoritzi expressament, i en els casos legalment previstos. Únicament ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals, sempre i quan no ens indiqui el contrari, en els següents casos: " A les empreses en les quals, durant els processos de selecció, es necessiti certa informació per a considerar l'oportunitat de requerir els seus serveis laborals. En qualsevol cas, només es facilitaran les dades estrictament necessàries i no es donarà a conèixer la seva identitat si no és imprescindible. És important que, per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no respondrem de la veracitat del les mateixes. Tanmateix, ens certifica que totes les dades que vostè ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els sol•licitem. Considerem que si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que PSICOTÈCNIA ho consideri oportú i mentre s'adeqüi a la finalitat per la qual es van obtenir. PSICOTÈCNIA pot modificar les presents polítiques de privacitat per tal d’adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que puguin aparèixer, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de la Web. RESPONSABILITATS Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i d'altres elements que d'alguna manera puguin malmetre el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari. L’Usuari accepta expressament totes les condicions, continguts, sistemes d’accés, En el cas de no estar conforme, demanem que s’abstingui d’apuntar-se o que es posi en contacte amb nosaltres per tal de poder-li resoldre els dubtes que pugui tenir. En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que no hagin estat prèviament autoritzades pels destinataris, l’informem que mitjançant l’acceptació de les presents condicions d’ús ens autoritza expressament, amb caràcter revocable, a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris, informatius o promocionals mitjançant el correu electrònic a l’adreça mail que ens faciliti, així com a utilitzar-lo com a via de comunicació entre les parts. Tot el que es refereix a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a l’interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament, als Jutjats i Tribunals de Girona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 08 de març de 2012. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: preguem comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina web, d'aquesta manera tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que pugui afectar-li. Per a qualsevol qüestió respecte les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'adreça i telèfon a dalt indicats.