Important promotora de Girona capital, en el seu procés de creixement, necessita incorporar a un/a:

 PROJECT MANAGER / GESTOR DE PROMOCIONS

La persona seleccionada, en dependència del director de promocions, gestionarà projectes immobiliaris.

Seran les seves responsabilitats:

 • Estudiar la viabilitat i plans de negoci tenint en compte l’anàlisi de costos.
 • Gestionar les promocions per tal d’assolir els objectius pel que fa a cost, terminis i qualitat.
 • Supervisar i controlar el compliment de les obligacions dels tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, coordinadors de seguretat i salut, control de qualitat…).
 • Representació en les actes de replanteig
 • Programar i gestionar els projectes assignats coordinant els treballs relacionats amb tot el procés constructiu.
 • Fer les tramitacions per demanar les autoritzacions administratives, llicencies, legalitzacions, tràmits en companyies de subministres, permisos, comprovació i tramitació urbanística i fer el seguiment
 • Gestió de la construcció: realització i revisió d’amidaments, licitacions a empreses constructores, industrials, proveïdores… comparativa tècnica – econòmica, gestió de contractes, negociació de preus.
 • Gestió econòmica de la promoció: planificació financera, previsió i seguiment del cash-flow, revisió i validació de certificacions i factures, imputació i repartiment de despeses segons arbre pressupostari, anàlisis de desviacions, aplicació de mesures correctores…
 • Planning de la promoció: elaboració, control i seguiment de la planificació.
 • Suport i coordinació amb la resta de departaments de la divisió: comercial, jurídic, comptabilitat i finances).
 • Elaboració del monitoring bancari.
 • Elaborar informes per Gerència.

Per ocupar el lloc de treball pensem en una persona formada preferentment en arquitectura tècnica o en enginyeria de l’edificació i amb un mínim 10 anys d’experiència en tasques similars. També podria estar formada en arquitectura superior, sempre i quan tingués més de 10 anys d’experiència en gestió, desenvolupament  i control de projectes immobiliaris. Informàtica: domini de l’Excel, de l’entorn Office, de l’AutoCad, de software 3D, preferiblement BIM i molt valorable experiència en l’ús de l’ERP Prinex. Idiomes: català i castellà, anglès (valorable).

Ha de ser una persona responsable, organitzada, amb capacitat d’anàlisi i orientada a objectius. Amb capacitat de treball, habilitat relacional i facilitat per a treballar en equip. Amb inquietuds i ganes de prosperar. Residència a Girona capital o rodalia i amb disponibilitat per a desplaçar-se puntualment per Catalunya (1 o 2 dies per setmana o quinzena).

S’ofereix: Incorporació immediata en equip ràpid, dinàmic i resolutiu on hi ha molt bon ambient de treball. Contracte indefinit després de període de prova. Horari de treball de 9 a 18 hores (flexible). Retribució econòmica entre 28.000 i 43.500 € (brut/anual) + variable, negociables en funció de l’experiència i aptituds aportades.

 

 

Envia'ns el teu currículum
  Adjunta el teu CV (formats d'arxiu acceptats .pdf, .doc i docx fins a 3Mb)  Accepto les condicions i la política de privacitat.
  captcha