Empresa especialitzada en dissenyar, construir i equipar espais professionals necessita incorporar a un/a:

GESTOR/A D’OBRA  

La persona seleccionada, en dependència de la direcció general i en totes les tipologies d’obres adjudicades (escoles, residències, oficines…) vetllarà per la idònia construcció dels projectes definits, ajustant els terminis d’execució, el pressupost acordat i la qualitat final dels treballs. Seran les seves funcions:

 • Supervisar, en la fase del projecte, plànols, amidaments i pressupostos. Constatar que tot està correcte i fer el Planning de l’obra.
 • Elaborar document de control econòmic de l’obra.
 • Programar les diferents obres
 • Elaborar ordres d’adjudicació.
 • Demanar i comparar ofertes de materials i partides d’obra o instal·lacions.
 • Coordinar i controlar el desenvolupament de les obres i dels contractistes, personal autònom i /o personal propi…
 • Fer el seguiment de terminis i costos.
 • Fer el seguiment del pla control de qualitat de l’obra i supervisar totes les proves i/o analítiques que s’encarreguen amb aquesta finalitat.
 • Assegurar-se de l’aplicació del pla o plans de seguretat i salut en el treball i controlar les possibles incidències que pugui sorgir.
 • Gestionar la documentació final per al lliurament de l’obra acabada: certificacions, altes de serveis…
 • Un cop acabada l’obra, i abans d’entregar al client, auditoria general del projecte.
 • Donar resposta a l’assistència en fase de postvenda per si hi ha algun desperfecte, reclamació…

Per ocupar el lloc de treball pensem en una persona formada en el grau superior en edificació i obra civil, arquitectura tècnica, o formació equivalent  i un mínim de 5 anys d’experiència en direcció o gestió d’obres. Ha de tenir bons coneixements d’Autocad, Microsoft Project, Office 365, TCQ, Presto o altres programes de pressupostos d’obra. Idiomes: català i castellà, anglès nivell avançat i coneixements de francès. Ha de ser una persona responsable i molt organitzada, preocupada per l’ordre i la qualitat, orientada al client i als resultats, amb capacitat de lideratge, negociació i tolerancia a la pressió. Disposada a viatjar per desenvolupar projectes a nivell nacional i internacional, amb carnet de conduir i cotxe propi i residència a Barcelona capital o rodalia.

S’ofereix: Incorporació immediata en equip de treball jove i dinàmic. Contracte: 6 mesos + 6 mesos + indefinit. Jornada flexibles adaptada a les necessitats de l’empresa. Retribució econòmica en base a fix 30.000 (brut anual) + variable. Cotxe d’empresa (compartit) i despeses en desplaçaments fora del lloc de treball, telèfon d’empresa. Bon ambient de treball.

Envia'ns el teu currículum
  Adjunta el teu CV (formats d'arxiu acceptats .pdf, .doc i docx fins a 3Mb)  Accepto les condicions i la política de privacitat.
  captcha