Societat patrimonial, dedicada a inversions i promocions, en el seu procés de creixement, necessita incorporar a les seves oficines del centre de Girona a un/a:

 DIRECTOR/A FINANCER/A

La persona seleccionada, en dependència de gerència i, inicialment, amb dues persones al seu càrrec tindrà les següents responsabilitats:

 • Supervisar i coordinar les tasques de comptabilitat, administrativa i financera de l’empresa.
 • Controlar la tresoreria, previsió de pagaments, cobraments i gestió del cash-flow.
 • Elaborar i administrar informes i anàlisi financers, carteres d’inversió i comptabilitat.
 • Gestionar i negociar la financiació amb entitats financeres.
 • Elaboració i control pressupostari.
 • Elaboració mensual del compte de resultats, balanç i projeccions de les diferents societats de la patrimonial, així com del consolidat d’empreses. Tancaments comptables.
 • Coordinació amb les consultores per a la gestió d’impostos, presentació dels comptes anuals, llibres…
 • Establir criteris d’imputació de despeses i quadre d’amortitzacions.
 • Proposar millores.
 • …….

Per ocupar el lloc de treball pensem en una persona formada preferentment en ADE, comptabilitat, màster en finances o equivalents i amb una experiència mínima de 8 anys en lloc de treball similar (es valorarà experiència en el sector de bens immobiliaris i/o construcció). Ha de tenir coneixements de comptabilitat i de tancaments mensuals comptables, fiscalitat, anàlisi de balanços, controlling, elaboració i control pressupostari. Ha de dominar l’Excel (taules dinàmiques) i preferentment l’ERP PRINEX. Ha de tenir habilitat amb les noves tecnologies i coneixements de software analític com el Power BI, Business Intelligence o similars. Idiomes: català, castellà i anglès (valorable).

Ha de ser una persona responsable, organitzada, amb capacitat d’anàlisi i orientada a objectius. Amb capacitat de treball, habilitat relacional, facilitat per a treballar en equip i liderar persones. Amb inquietuds i ganes de prosperar. Residència a Girona capital o rodalia.

S’ofereix: Incorporació mes de setembre en equip ràpid, dinàmic i resolutiu on hi ha molt bon ambient de treball. Contracte indefinit després de període de prova. Horari de treball de 9 a 18 hores. Retribució econòmica a patir de 40.000 € (brut/anual) + variable, negociables en funció de l’experiència i aptituds aportades.

 

Envia'ns el teu currículum
  Adjunta el teu CV (formats d'arxiu acceptats .pdf, .doc i docx fins a 3Mb)  Accepto les condicions i la política de privacitat.
  captcha